-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲, یکشنبه

روسیه، لشکرهای طالب و داعش را منکوب خواهد کرد


فرشید دادفر اویانی:

رهبر روسیه چنین گفت:

«طالب ها گروه پشتون اند؛ مگر تا 47 درصد شهروندان آن کشور، تاجیک اند و افزون بر این، هزاره و اوزبیک و دیگران نیز ...»

آری که هیچکسی در جهان ما، از انگلیس و روس، بهتر و درست تر نمی داند آمار (تخمینی)ی تباری/اتنیکی ی شهروندان خراسان زمین ما (افغانستان) را.

از هیچ دیده یی بینا و هوشمند، پنهان نیست و سرگذشت پیدایش نام جغرافیای ما به نام «افغانستان» گواه بسا روشن است که بی اندک گمانه زنی، تنها انگلیس پیریز و آفریننده این نام «افغان» بر ما و نام برساختی ی «افغانستان» بر سرزمین ماست.

مگر، چرا امروز روسیه برای نخستین بار این راستی (گر چه باز هم کم می آرد) را بیان میدارد؟

چون که ناگزیر است.

چرا ناگزیر؟

چون که روسیه هر چند می کوشد و مگر، می داند که ریسمان فاشیزم قبیله های افغان/پشتون را از دست انگلیس گرفته نمیتواند؛

چون که میداند که رژیم استبدادیی خراسان زمین، دست نشانده انگلو- یانکی هاست و برای دشمنی با روسیه و در برابر منافع روسیه در پهنای بزرگ "آسیای میانه" است؛ یعنی روسیه میداند که انگلو- یانکی های رقیب (دشمن) روسیه، تروریزم اسلامی را با یاری قبیله های پشتون، می خواهند و میتوانند به مرز های شمال و حتی به درون روسیه، تا تاتارستان و باشقیرستان و تا قفقاز (جمهوریت های خودمختار و مسلمان نشین چچن، داغستان، اینگوش، کبردین و بلکار و ...) برسانند.

آری با آن که همواره استعمار انگلیس و روس، ایرانیان- پارسیان را سرکوب و خفه سازی داشته اند، امروز روسیه با لشکر «مسلمان سازی»ی انگلیس (با طالب - داعش-  تحریری و...)رویارو شده ( با لشکر سیاهی که در سوریه و در آذربائیجان و قره باغ شکست شان داد) و ایدون برای مهار ساختن این تبهکاران دوران، در مرز های تاجیکستان و اوزبکستان و ترکمنستان، هیچ راهی دیگری ندارد، بدون این که به این راستی تن در دهد و راست بگوید که تاجیک ها بیشترین اند و تاجیک/هزاره و اوزبک های این سرزمین، بومی ترین اند و ... پاسداران راستین این کشور؛ یعنی در فرجام گپ، باید همدستی و همکاری شوند.

باورمندم که روسیه میداند که یگانه راه شکست این یاغی های ضد بشری، در قیام مردمی- قیام تاجیک ها-هزاره ها و اوزبک ها باشد.