-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۸, یکشنبه

مالک کمپنی جنگجویان کرایی سرچپه گپ می زند

حکمتیار تا به امروز از درد شکست های خویش درکابل می نالد.

 گلبدین حکمتیار در خطبه نماز جمعه رهبران مقاومت را جنگجویان کرایی خطاب کرده و گفته است که رهبران جبهه مقاومت جنگجویان کرایی اند که در بدل پول گاهی برای اهداف روسیه و ایران و گاهی هم برای اهداف امریکا می جنگند.
او فراموش کرده که دردهه هفتاد خورشیدی، بعد از شکست درگرفتن کابل، افراد حزب اسلامی را در بدل پول به آذربایجان می فرستاد تا از رژیم حیدر علیوف دفاع کنند، یا به کشمیر می فرستاد تا  به نفع فوج پاکستان بجنگند. من شخصاً درسفری به آذربائیجان درسال 1378 گورستان کشته شده های حزب اسلامی را به چشم دیدم؛ حتی یکی از آن ها خلبان طیاره دورۀ دکترنجیب الله بود که در دفاع از آذربائیجان در بدل پول جان خود را از دست داده بود. 
حکمتیار که خواب های  بلند بالای ریاست جمهوری یا امارت افغانستان را در سر داشت، مانع اصلی خودش در این راه  رهبران مقاومت را می‌داند. به همین سبب به هر بهانه باید یک بار پاچه مقاومتگران را بگیرد.