-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۹, جمعه

طرح جنگ جهانی سوم

اشاره گزارشنامه افغاانستان: اگرآن چه ادریس رحمانی دربارۀ یورش تاریخی چین بر تایوان پیش بینی کرده؛ پس، جنگ افغانستان نیز که چین تازه برپایگاه های امریکا مسلط شده، ده برابر افزایش خواهد یافت. درین جا، هم خنثی سازی پروژۀ گوادر و راه ابریشم است؛ هم نقطۀ فشار برچین و گیرانداختن چین دریک جنگ اسلامی. پس افغانستان، یکی ازبسترهای کلیدی جنگ احتمالی سوم است.

ازصفحۀ محمد محمودی


احتمال حمله چین به تایوان، ده برابر افزایش یافته است. به گفته ادریس رحمانی،  تحلیلگر ارشد سیاسی و امنیتی، جنگ بزرگی در آسیا در راه است. وی بر اساس مطالعات پیگیر و چندین ساله اش ادعا می کند، چینی ها ۳۰ سال برنامه ریزی نمود و آماده گی گرفت تا بتواند جزیره تایوان، که قبلا جزء خاک چین بوده، و آمریکا و انگلیسی ها آن را از چین جدا نموده بود، دوباره پس بگیرد. 

در همین راستا، شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین در دو سال اخیر، چندین بار در مورد حمله به تایوان، سخن به میان آورده است. 

حمله چین به تایوان، به طور قطع پای غربی ها و جهان را در این جنگ بزرگ می کشاند. جنگی که آمریکایی ها و غرب، سال هاست در انتظار اوست. تا بتوانند اژدهای زرد(چین) را که اکنون بزرگترین تهدید برای جهان، به خصوص سلطان جهان (آمریکا) است،کنترل و تضعیف نمایند.

لازم به ذکر است که آقای رحمانی، دلیل اصلی خروج آمریکا و غرب را از افغانستان، فریب و ترغیب چین، جهت حمله به تایوان، می داند. وی مدعی است که آمریکایی ها می خواهند با خروجش از افغانستان، وانمود نمایند که هژمونی ایالات متحده در جهان، از بین رفته است.