-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۹, پنجشنبه

خبر مشکوک دربارۀ آمدن رئیس آی اس آی درکابل

نعیم نظری بر خبر چند روز قبل من خورده گرفته که چرا از مرگ فیض حمید در ارگ خبر داده بودم.
وی عکس نشر شدۀ امروز را از آمدن قریشی به کابل استناد کرده که فیض حمید را نشان می دهد که از پله طیاره پائین می آید.
 این خبر پیش از من از سوی صد ها تن دیگر داده شده بود. امروز هم بسیاری ها نوشتند که فیض حمید رئیس آی اس آی همراه با شاه محمود قریشی سواربر طیارۀ پاکستان در میدان هوایی کابل دیده شده است و عکسی را هم نشر کرده اند. 

من به استناد این خبر بی بی سی 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-58831743

 می گویم که فیض حمید از کاربرکنار شده و جایش را به این شخص ( ندیم احمد انجم، عکس طرف چپ) داده است.

به عکس دقت کنید: این عکس به شما نمی گوید که از کدام تاریخ است. سفر روزهای اول شاه محمود قریشی نیست؟ فقط ناگهان درخبر امروز انتشار یافته است. هیچ کسی ثابت کرده نمی تواندکه این عکس از امروز است. هیچ کسی ثابت نمی تواند که فیض حمید رئیس آی اس آی است. اگرتایید شود که فیلم و عکس از امروز است، پس فیض حمید به حیث رئیس ای اس آی نیامده.