-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۹, جمعه

نخستین اقدامات جنرال پشقل در وزارت دفاع فروپاشیده:

 

برکناری عاجل این افسران مبارز و رزمنده بود: 

۱- دگروال حامد سیفی فرمانده لوای پنجم قول اردوی ۲۰۳ تندر مقیم وردگ.

۲- دگروال عبدالستار اندرابی فرمانده لوای دوم قول اردوی ۲۱۷ پامیر مقیم بدخشان.

۳- دگروال فردین سپاه فرمانده لوای دوم قول اردوی عملیات خاص مقیم هرات.

۴- دگروال عصمت الله خان فرمانده لوای اول قول اردوی ۲۰۷ظفر مقیم هرات.

۵-دگروال احسان فیض فرمانده لوای سوم قول اردوی ۲۰۳تندر مقیم غزنی.

۶-دگروال حمیدالله طوفان فرمانده لوای دوم قول اردوی ۲۰۷ ظفر

۷-دگروال عبدالبصیر اندرابی رئیس ارکان لوای  دوم مقیم فراه.

نوت: سه یا چهار تن این ها بعد از برطرفی در صف مقاومت بودند و هستند