-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۵, چهارشنبه

دفتر رسمی القاعده در بدخشانطالبان تروریست به جهان دروغ می گویند. جهان می داند که دروغ می گویند تا رخنه برای مداخله درافغانستان برای همیشه باز باشد. 

هارون سمرقندی گزارش کرد:

ابو محمد از افراد برجسته خطرناک ترین گروه تروریستی جامعه بشری یعنی القاعده که در بدخشان دارای دفتر، مرکز و افراد مسلح میباشد، اینکه طالبان میگویند رابطه شان با القاعده را قطع کرده اند یک دروغ محض است.

یک کاربر درپایان یادداشت بالا چنین نوشت: در بدخشان چندین گروه تروریستی خارجی از ده سال به این طرف حضور فعال دارند این را همه ای بدخشانی ها میدانند، دره خستک شهرستان جرم بدخشان به پناه گاهی امن تروریستان خارجی مبدل شده است.