-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۶, پنجشنبه

تلاش دکتر عبدالله برای جلب فرمانده حقجو به شبکه حقانی ناکام گردید

قابل توجه واحد ویژۀ عملیاتی مقاومت ملی درپنجشیر در رد گیری حسن المأب امیری

طبق گزارش موثق امنیتی، این عکس متعلق به شخصی به اسم  حسن المأب امیری از قریه فراج می‌باشد که سال ها سردرآخور داکتر عبدالله داشت و در سقوط پنجشیر، تعضیف روحیه و کشیدن  فرماندهان به طرف عبدالله ( مأمور اصلی تسلیمی پنجشیر ) نقش برجسته داشت.

گزارشنامه افغانستان خبر می دهد که حسن المأب اکنون به هزینۀ شبکه حقانی، بر فرهاندهان سابقه و جدید اردوی مقاومت ملی تمرکز کرده است. تماس با فرماندهان را از طریق خانواده های شان آغاز کرده تا آنان را قانع کنند که اسلحه بر زمین نهند و به شبکه حقانی بیعت کنند. 

دکترعبدالله از 25 سال به این سو به حیث گماشته وزارت خارجه امریکا مأموریت اجرا کرد؛ اکنون نیز مطابق نقشه زلمی خلیل زاد درهمکاری با وزارت خارجه طالبان، کار سیاسی را بالای نظامیان مقاومت ملی تشدید کرده است. 

سارنوال میر جان و حسن الماب امیری دو تن چهره جاسوس که برای شبکه عبدالله فعالیت دارند و مردم را  زیر سلطه طالبان می‌کشانند؛ اخیراً از سوی عبدالله وظیفه گرفته بودند تا  فرمانده جان احمد حقجو را به همکاری با شبکه حقانی بکشانند. ناظراطلاعاتی گزارشنامه افغانستان درمحور دکترعبدالله خبر می دهد که پلان عبدالله به هدف کشانیدن فرمانده حقجو به جرگۀ خیانت به طور کامل ناکام شده است. اما رفت و آمد حسن المأب و سارنوال میرجان به قریه جات پنجشیر ادامه دارد. حسن المأب به حدی خود باخته، نا به سامان و مزدور است که در جلسات پیوسته فریاد می کشید او مردم از جنگ تیر شوید و به برادران شبکه حقانی تسلیم شوید!

حسن المأب و میرجان اکنون در مهمانسرای عبدالله اقامت دارند. میرجان همان شخصی است که برای رو به راه کردن دزدی ها و موقعیت گیری هایش مرتب به ملا جادوگر به اسم وحید صابون فروش می رفت و تعویذ می گرفت! او برای جلب نظر فهیم قسیم، قانونی و بسم الله تعویذ و شویست می گرفت تا حفظ موقعیت کند.