-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۵, پنجشنبه

خاطرات یک جنگ شرقی


کشورهای شرقی اسلامی ضمن آن که با امریکا ضدیت می کنند؛ جای خالی آن را نیز حس می کنند. ضمن تحسین دموکراسی، آن رد می کنند!

ستار رفعت یاوز

دفتر خاطرات یک جنگ شرقی (۱۳.۱۰.۲۰۰۱-۲۶.۱۱.۲۰۰۱)

گیل کپل، یکی از برجسته ترین اوریانتالیست های کشور فرانسه و یکی از متخصصان "جنبش های اسلامی" است که بعد از وقوع حادثه ۱۱ سپتمبر به تاریخ های ۱۳ اکتوبر تا ۲۶ نوامبر ۲۰۰۱،  یک سری سفرهایی به کشورهای اسلامی انجام میدهد. او درین سفر ها با کلتور های مختلف و مردمان متنوع شرق روبرو میشود و در دفتر خاطراتی که یک ماه و سیزده روزِ از عمرش را تشکیل میدهد؛ در مورد نظریات کشور های شرقی در ارتباط به «اسامه بن لادن» و حادثه ۱۱ سپتمبر مینوسید. در مدت یک و ماه سیزده روزِ کپل؛ کشور های افغانستان، قطر، پاکستان، لبنان، سوریه و اسراییل میزبان او میشوند...

با اینکه کپل، دفترِ «خاطراتش» را بسیار مغلق و پیچیده نوشته است اما «خاطرات» یاری میکنند تا امروز و آن روزِ شرق را با هم مقایسه کرده به عمق دیدگاه اوریانتالیست ها پی ببریم...

قسمتی از کتاب:

"از یک سو ایالات متحده به چالش کشیده می شود، از سوی دیگر جای خالی آنرا حس میکنند. ضمنِ تحسین دموکراسیِ غرب که اکثر جوامع در «جهان اسلام» از آن بی بهره اند، از سوی دیگر این مدل رد می شود. از منحصر به فرد بودنِ فرهنگِ غرب دفاع می شود اما تمایلِ به رسمیت شناخته شدن و مشارکت در فرهنگ جهانی احساس نمی شود."