-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۹, پنجشنبه

والی پنجشیر: حکومت اسلامی دارید، از سرک و معاش تیرشوید!

هارون سمرقندی: این گزارش را یک باشنده پنجشیر برایم روان کرده است بدون ویرایش  گذاشتم.

جواب رد طالبان برای مردم پنجشیر 

شماری از مردم نزد والی طالبان برای پنجشیر اشغالی رفته اند واز وی پرسیده اند که با سقوط حکومت قبلی تمام پروژه های نیمه کار مانده است ‌وشرکت های قرار دادی وسایل خود را جمع کرده پنجشیر را ترک کرده اند ، سرک ولسوالی آبشار بی نهایت خراب شده وکار قیر ریزی آن متوقف شده است ، سرک دره عبدالله خیل هم به همین شکل از پلان قیر ریزی آن صرف نظر شده است ، مسجد جامع ولسوالی دره نیمه تمام گذاشته شده است ، کار سرک ها های فرعی ، پل ها، مکاتب ودیگر پروژه ها در ولسوالی های شتل ، پریان، خنج ، دره ، رخه ، عنابه وآبشار نیمه تمام مانده است وهمچنان دانشگاه پنجشیر بگونه کامل تخریب شده است ، پلان شما برای این پروژه ها چیست ؟ 

والی نام نهاد طالبان برای پنجشیر به مردم گفته است ، ما مصارف تیل وضروریات دفتر خود را نداریم ، شما آمدین عجب موضوعاتی را مطرح می‌کنید ، والی طالبان برای پنجشیر گفته است امارت اسلامی به شدت با کمبود منابع دچار است وتا امروز در پنجشیر از مواد خوراکی ‌و تیلی را که احمد مسعود به جبهه مقاومت ذخیره نموده بود استفاده می نماییم ، حتی به ولایات همجوار از همین جا میایند تیل ومواد خوراکی می برند ، پس ما چطور می توانیم چنین پروژه ها را عملی کنیم ، در نهایت مردم عصبانی می‌شوند خطاب به والی طالبان برای ولایت پنجشیر میگویند وقتی توان عرضه خدمت را نداشتید ‌وحتی نمی توانید پروژه های نیمه تمام حکومت قبلی را تکمیل نمایید چراه حکومت قبلی را سقوط دادین ، مردم نان ندارند، فقر بی داد می‌کند، کار نیست، دانشگاه تخریب شده است کسی به تحصیل رفته نمی تواند کارمندان دولت ماه ها است که معاش نگرفته اند. 

والی طالبان بدون توجه به خواست مردم گفته است هدف ما ایجاد یک حکومت اسلامی بود که ایجاد شده است، دنیا دو روزه است کاری کنید که آخرت تان خوب باشد، بدون شک دنیا برای مسلمانان دوزخ وبرای کفار بهشت است ، دنیا همیشه برای مسلمانان سخت بوده است  ، شما هم این سختی ها را تحمل کنید وانشالله خداوند پاداش آن را در آخرت برای تان حتمن می دهد.