-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۷, شنبه

بزنس اویغور رسماً افتتاح شد

 همین کم بود که محمد الااویغوری پیدا شود و حمله انتحاری برضد شیعیان انجام دهد. ازین پس داستان اویغور شروع می شود؛ آن هم ازافغانستان. طالبان 2 هزار تن از افراد اویغوری خود را از سرحدات با چین دور کرده و به مناطق دیگر مستقر کرده اند. 

اما مدعی اند که روابط خود را با القاعده و تروریست های بین المللی قطع کرده اند! وندی شرمن معاون وزیر خارجه امریکا به اسلام آباد آمده تا یک پروگرام جدید جنگ نیابتی را افتتاح کنند و پاکستان بازهم اجرا کنندۀ پروژه باشد.

 امریکا و ناتو که زمانی برای دفاع از افغانستان و تأمین دموکراسی و بستر پیشرفت به افغانستان آمده بودند و می گفتند هرگز افغانستان را تنها نخواهند گذاشت؛ بعد از طرد شدن از افغانستان، به دور جدید قصابی افغانستان برنامه می ریزند. من فکر می کنم که پای امریکا از خطۀ آسیا اندک اندک کنده می شود. غروب کامل امریکا درآسیا را نمی توان تصور کرد. جنگ احتمالی و حتی قریب الوقوع تایوان، افغانستان را به مجمری از آتش تبدیل خواهند کرد. طالب درین آتش خواهد سوخت.