-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۰, سه‌شنبه

در روز دختر، فقط دخترکان شیرچوش و نپی پوش را می اندازند...

 چی ملت سر به کف و صاحب بلامنازع تمدن تاریخی 5 هزار ساله ( نه کم نه زیاد) هستیم ما!

از کله صبح که شبکه اجتماعی را مرور می کنم، روز دختر را همه تجلیل کرده اند. اما تمامی شان عکس دخترکان شیر به شیر و پنج شش ساله را پیوسته نشر کرده روان هستند. دختراز نظر این ها باید درهمین سن پنج شش باشد نه بیشتر. روز دختر از نظرنابغه های سربه کف تاریخ تمدنی آسیا، ربطی به دختران از پانزده تا سی ساله ندارد. برداشت من که همین بود. درین جا کدام مشکلی است... شما چه فکر می کنید؟ اگر زور وشهامت گرامیداشت ازیک روز ویژه را ندارید، خپ و چپ تیر تان را بیاورید!