-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۷, جمعه

خبرکوتاه

 خبر می رسد که همزمان با تخلیه دره پنجشیر از تسلیحات سنگین از سوی طالبان و خروج کتله ای آن ها از مناطق درگیری، گفته می شود مناطق تحت حاکمیت نیروهای مقاومت ملی ووضع الجیش آنان، از مدتی به این سو برای کشورهای منطقه از جمله پاکستان و چین، از فضا غیرقابل دید و غیرقابل نگاره برداری شده است.

 معلوم نیست که آیا حملۀ بی سرنشین ها امکان ندارد یا خیر؟

اما منابع کارشناسی درمیان فرماندهان مقاومت ملی احتمال می دهند که طالبان درآستانۀ ترک دره می باشند. ترس وهراس درمیان آن ها سایه انداخته است. متخصصان جنگ با طالبان می گویند که طالبان زیرضربه اند تا آن جا که ممکن است تمامی نیروهای زنده و تجهیزات خود را از دست بدهند.