-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۸, یکشنبه

خطرحمله چین به تایوان یک قدم دیگر نزدیک شد


اشاره: افغانستان به طورنیابتی وحتی به طور مستقیم بخشی از جنگ جهانی خواهد بود. این خبر ها شوخی نیست.

 تسای اینگ ون،رئیس جمهور تایوان گفت این کشور در برابر فشارهای چین سر خم نمی‌کند و مردم این جزیره به شیوه دموکراتیک زندگی خود ادامه می دهد.

خانم تسای گفت: "هرچه قدر دستاوردهای ما بیشتر شود، فشار بیشتری از سوی چین بر ما وارد می شود."

اما شی جین پینگ به مردم چین وعده داده است تا اتحاد چین - تایوان دو باره اعاده خواهد شد. حمله نظامی گزینۀ اصلی است؛ زیرا دیگرحربه ها تا کنون هیچ اثری نداشته است. حمله بر تایوان، درواقع حمله امریکا است و این خطر، جهان را بیش از پیش به یک جنگ جهانی سوم نزدیک کرده است.