-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۸, یکشنبه

باوربامیک: فقر سواد در افغانستان انترنشنال

 گوینده‌گان رسانه‌ی تصویری «افغانستان انترنشنل» محقَق را محقِق می‌گویند و می‌خوانند. در حالی‌که محقَق، گونه‌ی مفعولی و به معنای به‌دست‌آمده، تحقیق‌شده و برآورده‌شده است و در خبرهای رسانه‌یی نیز منظور بیش‌تر همین می‌باشد، نه محقِق. محقِق پژوهنده و تحقیق‌گر را گویند. هم‌چنین محقِق تخلص حاج محمد (حاج محمد محقق) و اسم فاعل است.

     حالا اگر گوینده‌یی در خبر بگوید: آرزوهای مردم ما روزی محقِق خواهد شد، به معنای این است که آروزهای مردم ما روزی مانند «حاج‌ محمد محقق» خواهد شد و یا آرزوهای مردم ما روزی پژوهش‌گر خواهد شد. 

     محقِق و محقَق از ریشه‌ی #حق گرفته شده اند و با #تحقیق، تحقُق، اِحقاق و استحقاق هم‌ریشه اند و برگوینده‌گان رسانه‌هاست که دست کم چنین نکته‌ها را بدانند و آگهی داشته باشند. گوینده‌گان رسانه‌های درون‌کشوری بسیار مرتکب چنین نادرستی‌ها و نارسایی‌های گفتاری می‌شوند؛ اما گوینده‌گان یک رسانه‌ی معتبر جهانی نباید مرتکب چنین اشتباهات پیش پا افتاده و ابتدایی گفتاری شوند. 

     شرم‌آورتر این‌جاست که گزارش‌گران ایرانی این رسانه همواره نادرستی‌های گفتاری گوینده‌گان افغانستانی این رسانه را تصحیح می‌کنند.

     گوینده‌گان افغانستان‌‌انترنشنل باید کمی بر صرف و نحو زبان عربی و دستور زبان پارسی وقوف داشته باشند. مسعود ملِک باید مالک واژه‌ها باشد و آن صوفی نیز باید بر واژه‌ها و قاعده‌های زبانی کمی تصرف و تسلط داشته باشد.