-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۶, دوشنبه

دعوت شبکه حقانی از اسماعیل یون به همکاری

 

منبع اطلاع دهنده به گزارشنامه افغانستان از کابل خبر داد که مسوولان  شبکه حقانی از اسماعیل یون نویسندۀ کتاب « دویمه سقاوی» دعوت نموده است تا برای شبکه حقانی برنامه های کاری فرهنگی وسیاسی را آماده کند. 

مساله نفوذ و سیطره یابی سیستماتیک بربافت های قومی و اجتماعی، دررأس مطالبات شبکه حقانی قرار دارد. خبردیگری حاکی است که شبکه حقانی به تمامی اعضا و نفراتش دستور داده است که نماز مسافرانه ادا کنند. 

اعضای ارشد شبکه حقانی خود نماز مسافری نیت می کنند و این نشان می دهد که آن ها امیدی برای بقای و سکونت خویش درکابل ندارند.