-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۲, پنجشنبه

کرام الدین کرام به مردم پنجشیر اخطار داد


بنا به اطلاع گزارشنامه افغانستان از پنجشیر، کرام الدین کرام اهل قریۀ سنگانۀ پنجشیر به حیث مسوول امورملکی وامنیتی درپنجشیرایفای وظیفه می کند. کرام الدین پس از مقرری، به قریه داران در مناطق مختلف هشدار داده است که ساکنان هرمنطقه باید به امارت اسلامی رسماً استحضاری بدهند که هرگاه از منطقه شان به سوی طالبان شلیک شود، دربرابرامارت اسلامی جوابده باشند. هرگاه پاسخ ندهند به شدت مجازات شوند.

کرام الدین کرام به تاریخ 22 فبروری سال روان میلادی، وقتی از پیگرد حکومت غنی به پنجشیر فرار کرد، تماس های شبکه حقانی با وی بیشتر شده بود. وی درشب تسلیم دهی پنجشیر به قطعات مختلط پاکستانی و طالبان افغانی، از طریق مخابره دوام دار به کابل درتماس بود.

کرام الدین کرام دوش به دوش نفرات حزب تحریر درکشف و نشاندهی تمامی سلاح کوت ها و مواضع خاص جنگی که از زمان جهاد می شناخت، با قطعات منصوری پاکستان همکاری کرد.

کرام الدین فی الحال درپنجشیر، کارگزارشبکه حقانی است. وی درزمان معاونت اول قسیم فهیم بسیاری از قرارداد های کلان وزارت دفاع را به خود گرفت و به یک میلیاردرجهادی تبدیل شد. مشارالیه با کانال های مافیا درافغانستان و شبکه های مواد مخدر درسطح منطقه رابطه دارد. وی صد ها جریب زمین در ترکیه خریداری کرده و چندین شرکت توزیع مواد اولیه، به شمول فارم های مرغ داری، پرورش گاو و صید ماهی درزنجیره ملکیت وی شامل می باشند.

با این حال راپور وجود دارد که دولت ترکیه جایداد های کرام الدین کرام را به دلیل همکاری وی با مکاتب زنجیره ای ترک ها درافغانستان و رابطه با رهبرسرشناس ضد اردوغان – فتح الله گولن- مصادره کرده است. کرام اکنون با گروه های قاچاق مواد مخدر درآسیای میانه و روسیه ارتباط دارد. هرشب حداقل ده تن از رهبران شبکه حقانی در خانۀ وی درسنگانه گردهم می آیند؛ ماهی می خورند وفیلم رقص های عربی را تماشا می کنند.