-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۴, چهارشنبه

طفیلی های پنجشیر

 

قاضی راحله سلیم، نمایندۀ پنجشیر درولسی جرگه درچند دوره، 46 هزار دالر به قاچاق بر برای خروج از افغانستان تقدیم کرد. وی هیچ گاه صدایی بلند نه کرد. به قولی « مکروفونش تا روز آخرروشن نه شد». اکنون باشندۀ استانبول ترکیه است و با خانواده اش زنده گی آرام و شادمان دارد. زیاد نی، 180 هزار دالر یک خانه گک را خریداری کرده.

حتی وقتی پنجشیر مورد هجوم دشمن قرار گرفت یک اعلامیه خشک و خنک هم نشر نکرد.