-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۷, جمعه

فرعونی بر فراز منبر/ از بقایای باند غنی - امرالله

چه شد که مولوی رحیم الله عزیزی پسرخاله امرالله صالح که از مسجد ارتزاق می کرد، از چشم مقتدیان افتاد و به ملای سرمایه دار تبدیل شد؟

او در دهه 80 خورشیدی، مسوولیت مسجد حاجی چمن را به عهده گرفت، مرحوم حاجی چمن از سر دل‌سوزی، در گوشه ای از مسجد برایش دوتا اتاق ساخت تا از خانه کرایی بیرون شده و زندگی آبرومندی به خود اختیارکند.

او از همین گوشه مسجد، صاحب موتر و چندین باب حویلی و بلند منزل در گوشه و کنار کابل شد و سرانجام یکی از قصرهای ملیون دالری اش را در منطقه تهیه مسکن، با ختم قرآن، افتتاح کرده و از خانه ای که اشرف غنی برایش به کرایه گرفته بود، به خانه جدیدش کوچیده است.

با رفتن امرالله صالح به تیم اشرف غنی در آخرین انتخابات پر از رسوایی، این مداح، که شانه شانۀ امرالله راه می رفت، به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور درامور دینی مقرر شد و مقام منبر را به مداحی و تطهیر فرعون های فساد تبدیل کرد. از درگاه مردم رانده شد؛ کسی به عربده کشی هایش گوش نمی داد؛ زیرا پیش از پیوستن به دارۀ دزدان جمهوری، غنی و رولا را یهود، عامل نصارا و لعین چند باره خطاب می کرد. 

بعدتر در محفلی که به مناسبت کمپاین تیم غنی در تالار لوی جرگه برگزار شده بود، مولوی عزیزی اشرف غنی را«افتخار جهان اسلام خواند» و کمرش را برای مبارزات انتخاباتی بست و برایش دعای پیروزی کرد. 

اینجا بود که نفرت مقتدی‌هایش فوران کرد و او را تکفیر کرده و دیگر به مسجد اجازه ورود ندادند. شاید در تاریخ جوامع کمتر اتفاق بیفتد که ملا امامی مشهور از سوی مقتدی هایش تکفیر شده باشد. 

سرانجام بعد از سقوط دولت غنی، او با چرخش 180 درجه ای، در کابل ماند و وارد اردوگاه مشکوک داکتر عبدالله شد و زیر سایه درخت مصوونیت عبدالله، پناه گرفت. 

با شدت گرفتن جنگ در پنجشیر، مولوی عزیزی با جمعی دیگر، رفته رفته حیثیت نیروی نرم طالبان را علیه جبهه مقاومت ملی گرفت و برای تضعیف جبهه کارهایی را شروع کردند. کل تلاش این گروه فقط به خاطر تضعیف جبهه مقاومت، بازداشتن مردم از مبارزه، تشویق به تسلیم شدن و فرار، حتا به تبلیغ هایی شروع کردند و با دلایلی که خود تراشیده اند، مقاومت را کاری بیهوده خواندند. در کنار این برنامه های تخریبی علیه جبهه، این مولوی مفتن در هرجایی و در هرنشستی که حضور یافت، علیه جبهه سخنرانی کرد و حتا در تازه ترین مورد(چندی پیش) فتوا صادر کرده که جنگ در برابر نظام اسلامی(امارت اسلامی) ناروا است و هرکسی که علیه امارت می‌جنگد، اگر کشته شود، حرام کشته شده است.

 مولوی عزیزی به این‌ها هم بسنده نه کرد و چند روز پیش مسوولان طالبان در پنجشیر را برای دلخوشی این گروه، به قریه شان(کرواشی) مهمان کرد. در عکس‌هایی که از این ضیافت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دیده می‌شود عده ای از مسوولان طالبان(در پنجشیر) در آن مهمانی اشتراک کرده اند. جای تعجب اینجاست که طالبان با آن همه جنایتی که در پنجشیر انجام دادند، مردم را قتل عام کردند، خانه و کاشانه مردم را به زور گرفتند و مردم پنجشیر را آواره کردند و عمق فاجعه به حدی است که امروز در هر گوشه و کنار، زمین و باغ و جوی و پلوان که جسدهایی پیدا می مشود و گورهایی دسته جمعی کشف میگردد... مولوی مرتجع تولید شده درماشین غدر جمهوری امرالله -  غنی به قاتلان مردم پنجشیر ضیافت ترتیب می دهد. مسوولان طالبان در ولایت را مهمانی می دهد.