-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۰, شنبه

قطربه طالبان: شما مسلمانی را می فهمید یا ما؟

 

سخت ترین حمله را بر فهم‌دینی و هویت اسلامی طالبان وزیر خارجه‌ی قطر کرده است:

«ما همچون یک کشور اسلامی می خواهیم به طالبان بگوییم که کشورهای اسلامی چگونه قانون را تطبیق می کنند؛ و آنان با مسایل زنان چگونه برخورد می کنند. یکي از نمونه های این کشورها قطر است که یک کشور اسلامی است؛ یعنی قانون اساسی در سیستم ما اسلامی است؛ چرا ما زنانِ بيشتر نسبت به مردان در بخش کار، دولت و تحصیلات عالی داریم؟ این برای کشورهای اسلامی بسیار مهم است که این نمونه ها را به طالبان نشان دهند؛ تا از هر گونه سوء استفاده از قوانين اسلامى، و بد رفتارى با زنان جلوگيرى شود».

از برگه: داکتر مهدی