-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۳, دوشنبه

حذف و کشتار نظامیان سابق شدت گرفته است

 

تمامی کشتارها به نام داعش صورت می گیرد.

گزارشنامه افغانستان از ولایات کنر، وردک، قندهار، هرات وکابل خبر می دهد که شکار افسران، سربازان و منسوبان سکتورهای دفاعی حکومت گذشته طی عملیات منظم آغاز شده است. دسته های عملیاتی طالبان بعد از دستگیری افسران ونظامیان، فوری آنان را تیرباران می کنند. گزارش می گوید که 98 درصد کشتارهای علنی طالبان به دلیل تهدید وارعاب علیه خانواده های شان، حتی درشبکه های اجتماعی منعکس نمی شود. 

درخبرآمده است که واحد های عملیاتی تازه تشکیل در تمامی ولایات موظف به شکار و حذف نظامیان سابق شده اند و پروسه دستگیری و کشتار نظامیان و افسران گذشته ظرف روزهای آینده سرعت بیشتری می گیرد.