-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۵, پنجشنبه

گام به گام شدن استاد مسعود با طالبان

 نوشتۀ استاد مسعود را به ارتباط دادن خط مشی اقتصادی به طالبان خواندم. آب درهاون کوبیده و مشت برسنگ.

 استاد مسعود ظاهراً می خواهد طالب را از نو بسازد یا آن ها را راضی بسازد که از وی خواهش کنند بیاید همکاری کند. این تصور به من دست که استاد مسعود هم یا باور کرده یا مایل است باور کند که طالبان تغییرکرده اند؛ هرچند عمیقاً می داند که طالب تغییرناپذیر است.