-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۶, دوشنبه

ذبیح الله مجاهد فارسی زبان است


ذبیح اله مجاهد از پارسی زبانان مغز شویی شدۀ گردیز  مرکز ولایت  پکتیا است. خوستی های غلزایی او را به دیدۀ بیگانه می بینند. گزارشنامه افغانستان به نقل از حاضران مجالس اسماعیل یون اطلاع داده است که اسماعیل یون گفته است که صد سال بگذرد، بعد از صد سال ذبیح  الله مجاهد به قوم ما نیش خواهد زد. اما یون از ترس ضربه خوردن غیر مستقیم سایه حقانی ها را چوب می زند.