-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۹, دوشنبه

افغانستان به وسیله پاکستان فتح شده/ عواید افغانستان مال خودش است!

 

تصویری کوچک از هزاران نمونه

هزینۀ سفرهوایی از کابل به اسلام آباد 150 دالر بود. حکومت پاکستان، از پرواز هواپیما های خصوصی افغانستان جلوگیری می کند تا پی آی ای، شرکت هواپیمایی دولتی پاکستان بتواند درازاء فی تکت مبلغ 2500 دالر، مسافرکشی کند. گذرگاه های مرزی رسمی را هم بسته اند که افغانستانی ها نتوانند بدون پرداخت رقم سرسام آور به پاکستان بروند. این ظلم و ستم آشکار استعماری جمهوری اسلامی پاکستان است. آنانی که سیطرۀ پاکستان و طالبان را فضل ورحمت خدا و یک فرصت تلقی کرده و از زاویه های مختلف، آن را توجیه، تفسیر و تطهیر می کنند؛ چه جوابی دارند؟