-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۹, سه‌شنبه

قربانیان 11 سپتمبرازطالبان غرامت می خواهند

        نوشته ی : فروغی

     قرارمعلوم ، دست طالبان به ذخایرارزی که دولت امریکا آن را مسدود کرده است ، هرگز نخواهد رسید .

      متکی به اخبارموثق ، 150 خانواده ی قربانیان 11 سپتمبرخواهان غرامت از طالبان شده اند . وکلای مدافع برخی ازاین خانواده ها که درحال گفتگو با حکومت امریکا استند ، میخواهند این غرامت ازهمین دارایی های مسدودشده ی بانک مرکزی افغانستان پرداخته شود . بنا به حکم دادگاه ، طالبان که حالا قدرت را به دست گرفته اند باید به این خانواده ها هفت میلیارد دالرغرامت بپردازد.

     دولت امریکا که بیست سال تمام صدها میلیارد دالربه افغانستان کمک مالی کرده است ، بی علاقه نیست تا این هفت میلیارد دالر بجای طالبان ، به خانواده های قربانیان یازدهم سپتمبرپرداخته شود.

     به گزارش نیویارک تایمز ، وزارت عدلیه ی امریکا باید بزودی تصمیم خود را در مورد این حکم محکمه اعلام کند . هرگاه این حکم قطعی شود ، درآن صورت تمام کوشش های طالبان و حامیان پاکستانی شان بخاطر تصاحب ذخایرارزی بی نتیجه و ناکام شده ، دشواری های مالی حکومت طالبان فاجعه بارتر خواهد شد.

     به اساس اظهارات ومعلومات منابع رسمی امریکایی ، حکومت جوبایدن هم خانواده های قربانیان یازدهم سپتمبر را مستحق دریافت غرامت پنداشته و میخواهد بخشی ازاین ذخایر ارزی برای حل مشکلات مردم افغانستان و جلوگیری ازفروپاشی اقتصادی و بحران بشری درافغانستان هم به مصرف برسد.

     متکی به این اطلاعات ،  ذخایر ارزی افغانستان نه 9 میلیارد دالربلکه 7 میلیارد  دالرامریکاییست . .