-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۰, دوشنبه

سرگردانی درغل بابا از امارات تا لبنان

 رحمت‌الله نبیل اطلاع داده است که اشرف غنی‬ در صدد به دست آوردن تابعیت ‫لبنان‬ است.‬

غنی دراصل شهروند امریکا است و تا کنون هیچ خبری از لغو و پس گیری حق تابعیت امریکایی وی منتشر نشده است. لبنان یک کشورمتزلزل و دارای اقتصاد ورشکسته است. بعید است بدون اشارۀ امریکا، خودش را با واکنش مردم افغانستان مواجه کند. رولا غنی اکنون از ثروتمندان بیروت به شمار می رود. ثروت نقدی اشرف غنی نیز دراختیار اوست. پس رولا غنی درصورت وعدۀ سرمایه گذاری درلبنان که به شدت نیازمند همکاری اقتصادی است؛ سهل می تواند برای غنی حق تابعیت بگیرد. البته اگر امریکایی ها موافقت کنند.