-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۶, شنبه

حمید خراسانی/ موضوع گفتار برنامه هفتم/ جمهوری پنجم

 موضوع صحبت در برنامه هشتم - جمهوری پنجم- حمید خراسانی است که به زخم خونین در روابط شبکه حقانی و فرکسیون قندهاری ها تبدیل شده است. ظن آن می رود که وی به داعش شکردره پیوسته است. خراسانی در زندان از سوی ملاظاهر داعی به داعش دعوت شده بود.