-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۷, یکشنبه

نکات عمده خطبه نماز جمعه گلبدین حکمتیار

 گلبدین حکمتیار در خطبه نماز جمعه به نقل از یک رسانه هندی مدعی شد که اشرف غنی به آن رسانه گفته است که اردوی افغانستان توان جنگیدن برای بیست سال را داشت اما وی به خاطر خیر مردم از کشور خارج شده است. اولاً من درهیچ منبع هندی چنین گزارشی را نیافتم. خود حکمتیار هم نگفت کدام رسانه.

گلبدین همچنان گفت: وقتی طیاره حامل غنی و همکارانش در روز فرار به تاجکستان نزدیک شده بوده، آن کشور اجازه فرود برای نداده بودند؛ ناچار به فرودگاه مرزی ترمز ازبکستان رفته بوده اند. رئیس جمهور ازبکستان درتماس تلفنی با مقامات کاخ سفید می گوید که رفیق شما پیش ما آمده است و از کشور گریخته است. چی کنیم؟

مقام کاخ سفید می گوید که او رفیق ما نیست؛ می توانید او را اخراج کنید.

بعد از آن، روزگار گریزی ها بسیار وخیم شده که حتی تا روز رفتن به امارات، اجازه تشناب رفتن برای شان نداده بودند.