-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۱, جمعه

شبکه حقانی، جنرال مبین را قصدی افشا کرده است

 

گزارشنامه افغانستان خبر می دهد که موارد مطرح شده در نامۀ رسمی حوزه 12 پلیس علیه جنرال مبین، چهره تلویزیونی طالبان، حقیقت دارد؛ اما این نامه نظر به اختلافات فزاینده بین جناح حقانی و فرکسیون قندهاری های طالبان، قصداً به مطبوعات مجازی فاش شده است.

درمراسلۀ رسمی به قومندانی امنیه کابل، گفته شده است که جنرال مبین، به تاریخ 9 عقرب بالای یک پسر خردسال در منطقه «ارزان قیمت» کابل تجاوز جنسی کرده است. درنامه ذکرشده که ارتکاب تجاوز جنسی از سوی یک « «یک مقام شناخته شده امارت اسلامی» یک «موضوع حساس» است.

فردی وراج به نام جنرال مبین که مدعی بود که از فرط حس انتقام « گوشت پنجشیری ها را سیرسیر می خورد»، مردم پنجشیر را قوم یهودی بنی قریضه لقب داده بود. اینک، درتنش های میان گروهی بین دو فرکسیون طالب، به عنوان نخستین قربانی رسانه ای انتخاب شده است.

گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که جنرال خود خوانده به نام مبین، از دوران کودکی در کمپ جلوزی پشاور زنده گی کرده و در کودکی و نوجوانی مفعول و معتاد به لواطت بوده/ است. کسانی که در کمپ جلوزی زنده گی کرده اند، از احوالات وی با خبر اند که  مبین بچه ملا ضبطو دربداخلاقی و ماجرا جویی های داخل کمپ شهرت داشت. وی بارها توسط انتظامی های همان کمپ زندانی شده بود؛ ولی ملاضبطو با زور میانجی ها او را از توقیف بیرون می آورد. مواردی و روایاتی زشت تر و زننده ترازین در بارۀ مبین خان وجود دارد که نوشتن آن قباحت دارد.

گزارش می گوید که پدر مبین ملاضبطو نیز در کودکی مفعول بوده؛ اما پدرکلان مادری مبین مولوی یوسف، شخص نیک نام بود همیشه از بداخلاقی این خانواده شکوه ها سر می داد و پشیمان بود که چرا دخترش را به ضبطو  داده بود.

این گونه افراد لواطت کار در لشکر طالب ها زیاد است؛ اما مبین  قربانی رقابت لاعلاج بین شبکه حقانی با جناح قندهاری ها شده است.  چون  جنرال مبین از کانال مولوی منصور با فرکسیون سرکش قندهاری ها وصل است و علیه شبکه حقانی در مجالس متعدد گفته که خانواده حقانی  حتی زن های شان جاسوس پاکستان استند.