-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۴, پنجشنبه

انتقال شبانه اجساد طالبان به کابل

 گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که روند انتقال اجساد کشته شده گان طالبان از حورۀ پنجشیر، شمالی و شمال به کابل افزایش یافته است. هیچ حادثه مرگبار منجر به قتل طالبان، گزارش نمی شود. شاهدان عینی می گویند که انتقال اجساد طالبان مقتول، شبانه انجام می گیرد.