-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۱, سه‌شنبه

کبیرواثق، عامل اعزامی امرالله – محب به مشهد است

 

زخم زنی امرالله صالح و محب به جبهه مقاومت ملی

کبیر واثق فرد نزدیک به امرالله صالح و حمدالله محب در گفت‌وگو با خبرگزاری «تاس» روسیه گفته است که احمد مسعود رهبر جبهه پنجشیر در حال حاضر در تاجیکستان است و همچنان در حال رایزنی با کشورهای مختلف برای جلب حمایت آن ها برای مبارزه با طالبان است.

گزارشنامه افغانستان به نقل از منابع مطلع خبر می دهد که خبر منتشره بی اساس و بخشی ازتبلیغات اپراتیفی امرالله - محب برضد جبهه مقاومت ملی است. 

کبیرواثق اهل روستای خاروی پنجشیر، از سال ها به این سو، به تیم اشرف غنی – امرالله کار کرده است. مشارالیه درجمع افراد جنرال جرأت درابتداء بخشی ازتیم اشرف غنی بود و بعد از رانده شدن جنرال جرأت از درگاه غنی نیز به همکاری شباروزی اش با تیم امرالله و محب ادامه می داد/ می دهد. وی درشکستن و سبوتاژ جنبش رستاخیز از سوی شورای امنیت ملی نقش چشمگیرداشت.

کبیر واثق جهت پیشبرد پروژه جمع آوری اطلاعات دربارۀ فرماندهان پنجشیراز سوی امرالله صالح و محب به حیث معاون والی پنجشیر منصوب گردیده بود. 

درگزارش آمده است که وی اکنون به اشارۀ امرالله صالح و تیم منسوخ جمهوری فساد به مشهد فرستاده شده است و این که خبرگزاری روسی سراغ وی را در مشهد گرفته، یک مساله مبهم و سوال انگیز است! 

منابع رسمی جبهه مقاومت ملی ازارتباط کبیرواثق به این جبهه انکار می کنند. کانال اطلاعاتی جبهه درکابل می گوید که کبیر واثق اطلاعات خود را به امرالله صالح و محب که دوباره فعال شده اند؛ ارسال می کند. 

همین مرجع همچنان می گوید که کبیر واثق ازحساب مفقود شدن حدود 500 هزارافغانی ( ظاهراً کمک به مقاومت) که خود سرانه با رامش نوری جمع آوری کرده بودند؛ زیرپرسش قرار دارد.