-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲, سه‌شنبه

شبکه حقانی، معاون ریاست 011 را ترور کرد

افغانستان؛ کشور ترور های خاموش

گزارشنامه افغانستان خبر می دهد که شخصی به اسم‌  محمد داوود صافی از معاونین  ریاست ۰۱۱ ( که مسایل انترنتی و‌تلفون ها را رصد می‌کرد) توسط شبکه حقانی شناسایی شده بود و مدتی زیر نظر بود  دیروز در بی بی مهر‌و‌ شهر‌کابل توسط  شبکه تروریستی  حقانی ترور شده است .

بعد از ظهر روز یک شنبه یک فرمانده طالبان  ‌در کوچه جلب و جذب کارته صلح شهر میمنه فاریاب یک نظامی سابق به خانه خود آورده و او را زنده پوست کرده و در همانجا دفن کرده است. ساکنان کارته صلح وحشت زده شده اند. گزارش شده که برادر مقتول را نیز با خود برده اند.

طالبان برای شناسایی کارمندان به نام عفو، منسوبان امنیتی سابق را فریب می دهند. بعد از تثبیت محل سکونت، فوری گروپ ترور به سراغش می رود. ده ها کارمند امنیت در کابل و ولایت ها  شناسایی و ترور شده است که هیچ رسانه ی گزارش نتوانسته و یا هیچ خبر نشده به طور خاموشانه دفن شده اند . شناسایی کارمندان امنیت توسط شبکه ای اس آی صورت می گیرد.  بعدا برای شبکه حقانی وظیفه می‌دهد تا افراد تثبیت شده حذف شوند.