-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۰, دوشنبه

درکابل امنیت نیست؛ تبلیغات امنیتی است

 

آرش شهیرپور

دومین واقعه جنایی در ۵ روز نسبت به من و خانواده‌ام. 

کابل امن نیست، امارت‌اسلامی عاجز از تامین امنیت این شهر بزرگ است. 

امارت‌اسلامی؛ کشور‌داری و حاکمیت کردن بر بالای ۳۰ میلیون انسان با چنین وضعیت که دارید بقا ندارد. شما افتخار می‌کردید که ما امنیت داریم، کجاست امنیت؟  در ادامه چنین وضعیت ملت شما را تحمل نخواهد کرد. 

دی‌روز یک‌شنبه ساعت ۱۰ قبل از ظهر، در حوزه ۱۱ امنیتی، سرک‌سیدال‌ناصری، متصل برج ۱۰ برق، دزدان مسلح موتر پدرم را در پیش چشم‌های ده‌ها انسان 

سرقت نمودند. 

ابتدا دو فرد مسلح با تفنگ‌چه یکی پیش‌روی موتر را می‌گیرد و دیگری با فیر کردن ۳ مرمی، تهدید به پایین شدن از موتر می‌کند، این‌که نتیجه نمی‌دهد، شیشه موتر را شکستانده و دروازه را باز می‌کنند، پدرم را پایین و‌ موترش را با خود می‌برند. 

به گفته شاهدان عینی، همین حالت کش‌و‌گیر ممکن ۲ دقیقه را گرفته باشد، اما هیچ‌کس و گروهی مداخله نکرد تا این آنها موفق شدند. 

درد‌آورتر؛ 

پدرم سوار در یک تکسی در عقب دزدان مسلح می‌رود ‌و در حالیکه از محل حادثه دوصد‌متر فاصله نداشته، با دو طالب رو در رو می‌شود، طلب‌کمک می‌کند و‌ می‌گوید این موتر سرقت شده، پاسخ می‌دهند ساحه فعالیت ما نیست، بعدن یکی از آنها را در حوزه ۱۱ دیدیم و خودش می‌پرسد موتر دزدی‌ شده از شما بود؟ 

دی‌روز تا ساعت ۱۰ قبل از ظهر دو موتر از ساحه حوزه ۱۱ سرقت شده بود. 

بدبختی دیگر این‌که، بعد از اطلاع به حوزه یک‌نفر به محل حادثه روان‌نکرده تا حداقل کمره‌های امنیتی که مردم در خانه‌های شان دارند بررسی سود و‌ سرنخ پیدا کنند. 

در دوماه امدن طالب‌ها به کابل بیش‌تر از ۱۰۰ موتر تنها از مربوطات حوزه ۱۱ سرقت شده، به این می‌گویند امنیت‌گیری!