-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۵, سه‌شنبه

خانوادۀ فصیح الدین درگروگان آی اس آی است

 مولوی فصیح الدین طالب بدخشانی با مقامات پاکستان دریک پروتوکول لوی درستیز شده است. دراول جنجال شده بود و طالبان حقانی قبول نداشتند. سپس آی اس آی مداخله کرد با این شرط که خانواده و بسته گان فصیح الدین باید درکراچی زنده گی کنند. اکنون اعضای خانواده فصیح الدین همراه با خسره اش در کراچی زنده گی می کنند. اجازه رفتن به کابل ندارند.