-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۹, شنبه

زنان اروپا نشین در خدمت طالبان

 چند تن از بانوان که درولسی جرگه فاسد گذشته عضویت داشتند اکنون در جاده های اروپا و امریکا به طالبان کمپاین را شروع کرده اند. مبارزه تاریخی بین بدویت و مدنیت با شعار قومیت باوری رقم خورده است. درین نبرد که سخت پویا و زمان گیر است، بدویت افول خواهد کرد. همین زن ها مگر حاضر نیستند در فضای سلطه طالبی زنده گی کنند. اروپا و امریکا را ترجیح می دهند!

شکست اخلاقی و روانی شان از همین اکنون آفتابی است.