-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۱, جمعه

حکومت اسلامی همه شمول به زعامت ملا عبدالغنی برادر

 

درطرح و تعدیلات جدید، مقام های معاونت اول و دوم حکومت طالبان بالترتیب به تاجیک ها و هزاره ها واگذار می شود.

گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که پاکستان و ایران به منظور ممانعت از گسترش مقاومت ملی علیه سلطۀ امارتی درکابل، گروه طالبان را به قبول برخی تغییرات تحت فشار گرفته است. 

هرچند امیرخان متقی امروز گفته است که حکومت امارتی، همه شمول است؛ اما فیصله یی که درجلسۀ امروز روی آن توافق شده، قرار است نام امارت اسلامی به حکومت اسلامی همه شمول تعویض گردد. 

رئیس حکومت، ملا عبدالغنی برادر است. اما فرم چنین حکومت مصلحتی – تاکتیکی، دربالا سر خود یک شورای علماء خواهد داشت که علمای شیعه نیز درآن حضور می داشته باشند. رکن اساسی تر حکومت اسلامی همه شمول، تشکیل یک شورای موسوم به «تصمیم گیری» است که بازهم 5 تن از نماینده گان هزاره – شیعه در آن عضویت خواهند داشت.

این تشکیل چیزی شبیه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که درایران یک ارگان بالا سر است که همه ای اشراف فقهی به طورمادام العمر درآن چیدمان شده اند.

امیرخان متقی احتمالاً از وزارت خارجه، منفصل و به شورای تصمیم گیری ملحق خواهد شد و مقام وزارت خارجه را به عباس استانکزی واگذار خواهد کرد. براساس فیصله جدید که ظاهراً سر از فردا شنبه مرعی الاجرا خواهد شد، مراتب حکومتی به نحوی بین اقوام تقسیم شده است. درگزارش قید شده است که به بقایای رژیم اشرف غنی تقریباً چانسی برای شمولیت در حکومت اسلامی همه شمول طالب وجود ندارد. 

یکی دیگر از فیصله های مهم پشت صحنه این است که جلسه تفاهم شده که همانند رژیم های غنی – کرزی، معاوت اول و دوم حکومت بالترتیب به نماینده گان تاجیک تبار و هزاره تبار تعلق گرفته است. حتی گفته شده که شش تن از نماینده گان هزاره فردا معاونت دوم را با همه ای سازوبرگ آن تحویل خواهند گرفت. 

مولوی فصیح الدین امور معاونت اول را به یکی از تاجیک ها که تا کنون نامی از وی برده نشده، تحویل می دهد. همچنان در وزارت داخله فردی به اسم ماستر خدایار، و معاون امنیت ملی فردی به نام حسن زاده معرفی شده است. 

درچهارچوب تعییات درولایت ها، تصمیم برین است که والی دایکندی و رئیس امنیت آن ولایت به خود نماینده گان هزاره سپرده شود و قوماندان امنیه و معاون ولایت از قوم پشتون خواهد بود. 

مقامات استخباراتی پاکستان با کارشباروزی و مجالس سری با رهبران طالبان، آنان را به اجرای همین اندازه تغییرات قانع کرده اند تا توجه جامعه بین المللی و منطقه ای به حاکمیت طالبان اندکی تغییر بخورد؛ اما کانال اطلاعاتی جبهه مقاومت ملی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده است که هدف اصلی این طرح مؤقت، منزوی کردن محوریت سیاسی مقاومت ملی و ایجاد تردید و انتظار در جبهات جنگ در پنجشیر، کوهستان، اندراب و سراسر شمال است.