-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۳, یکشنبه

مولوی حسنک رحمه الله

به جای خطبه ی الیوم جمعه ۲۱ عقرب ۱۴۰۰: 

مقتدی های باطهارت وبی طهارت دور ازجان تان ناجور استم سرفه مجال نمی دهد که خطبه بدهم فقط دو نکته را به گونه موجز ومختصر بیان می کنم : 

۱- بعد ازاین که این جانب درمورد ثواب شستن دهن و استفاده از مُشک (خوش بویی ) مولوی صاحبانِ مجاهد را مخاطب قرار داده خطبه ی عالم پسند ارائه نمودم، تلویزیون مولی او غانستان ویدیوی آموزش مسواک زدن ظالبی را که به فریکانسی حواس مجاهدین برابری می کند نشر و استفاده از عطر تار ومار را نیز ریکلام می کند توجه عمیق تان رابه این ویدیو مبذول می دارم .

۲- ظالب ها با تغییر چوک مرحوم مزاری کار مردم پسند انجام داده اند اکنون مردم شریف هزاره در وضعیتی قرار دادند که پیش جَرو پس تَبَر است  اگر اعتراض کنند به ارتداد و قرآن ستیزی محکوم می شوند . 

برای جلب حمایت مردم‌ پیشنهاد می کنم مجاهدین ا.ا.ا تمام چوک های افغانستان را که به نام حاجی قدیر شهید ، عبدالحق شهید ، رزاق شهید ، پناه شهید ، نذیر محمد شهید وده ها مرده وزنده ی دیگر نامگذاری شده است به نامهای اصلی شان تغییر نام بدهند ودرین میان برای من اهمیت خاص دارد؛ اگر چوک محمد گل مهمند در مزارشریف برای روسیاهی هرچه بیشتر چاپلوس اعظم اوستاذ خلیفه امپرا پُف تغییر نام داده شود . درصورتیکه چوک مامد گل خان تغییر کرد یک ماه به رسم خیرات نان نوبتی خطیب رابر روی مقتدی های می بخشم. 

 والسلام .

قاری صایب تکبیر بگو