-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۹, شنبه

هشدار به عبدالله و کرزی/ جنگ سخت بین مولوی یعقوب و شبکه حقانی

 طبق گزارش به دست آمده از منبع ویژه درکابل، شبکه حقانی هفته  قبل برای داکتر عبدالله و کرزی  پیام  شدیدی فرستاده و یاد آور شده است: این که آزاد در کابل نفس می‌کشید به این معنی نیست  که برای خویش مرجع  یا پایگاه سیاسی ایجاد کنید و درهر مساله ابراز نظر نمایید. 

شبکه حقانی به کرزی و عبدالله خاطر نشان کرده است که خیال هرنوع شبکه بازی علیه طالبان را از سر بیرون کنید. هشدار است که  اگر  مشکلی پیش بیاید  چهرۀ دیگر  شبکه حقانی را خواهید دید.  همچنان  قرار بود تعدادی از وسایط  زرهی قول اردوی پکتیا را  شبکه حقانی به  پاکستان  انتقال بدهد؛ اما مولوی  یعقوب وزیر دفاع  به قول اردو رفته و بنا داشت قطار دستگاه های هاموی را به طرف کندهار هدایت کند که  درمسیر راه توسط شبکه حقانی کمین زده شد و پس از جنگی سخت، موفق به انتقال بخشی از ابزارهای جنگی به قندهار شده اند. از افشای این گزارشات به شبکه های اجتماعی با شدت تمام جلوگیری می شود.