-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۵, شنبه

رئیس الوزراء دوم برای کابل نیز از راولپندی می آید


مصاحبۀ حضرت عمرزاخیل وال، شریک سرشناس حکومات کرزی – غنی، احتمالاً هم آهنگ شده ( البته از سوی مصاحبه شونده) با تاج الدین سروش را در شبکه افغانستان انترنشنال شنیدم. 

درحالی که دکترعبدالله درحصرامنیتی قرار دارد، زاخیل وال از کابل به لندن رفته تا دربارۀ نظام سیاسی آینده با حفظ هژمونی طالبان، ذهنیت سازی کند. زاخیل وال خود می گوید که بعد از سفر به لندن دو باره کابل می رود ودرآن جا با طالبان «گفتمان» هادارد.

 از سخنان زاخیل وال دانسته می شود که از سوی مرجع قدرت مند تصمیم گیر در راولپندی، حرکت داده شده است تا حداقل با بقایای دولت اشرف غنی دیدار و مذاکره کند. از سخنانش روشن بود که جبهه مقاومت ملی هرگز به گفتمان های سامان یافتۀ وی اعتنایی ندارد و راه خودش را می رود.

تمایل زاخیل وال به طور مشخص ایجاد اجماع با کسانی است که اخیراً « شورای مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان» را از شبکه اجتماعی زیگنال دادند.

زاخیل وال از سرمایه داران نوظهور دربیست سال اخیر است. درافغانستان سکتورهای مالی وپولساز را رهبری کرده، پرونده های اختلاس دارد و ناگهان مقام سفارت افغانستان را نیز در اسلام آباد عهده دارد بوده است. مشارالیه با حلقات مختلف نظامی، امنیتی و رهبران مذهبی پاکستان روابطی دیرینه دارد. طوری که خود افاده داد، با شخص جنرال قمربجوا رئیس ستاد ارتش پاکستان نیزمعرفت دارد.

گزارشنامه افغانستان اطلاع داده است که وی سرمایه های نقدی خویش را در یک سازش دو جانبه با کمپنی های پاکستان وارد چرخۀ دادوستد ساخته است. او ریزرف سیاسی برای آینده درنظر گرفته شده است.

درماه اول سال 1400 که کشتی حکومت اشرف غنی کم کم یک بغله می شد، وی به اتفاق هموند خویش فاروق وردک جریانی سیاسی را به نام « حرکت نجات افغانستان» اعلام کرد و هدفش را « ایجاد صف واحد و اتحاد ملی» عنوان کرد.

طبق پلان، سراغ مجیب الرحمان رحمانی مولوی هراتی رفت که تحریکات وی برضد حکومت غنی درآن زمان بالا گرفته بود. این وقایع مقارن مذاکرات خلیلزاد و گروه طالبان در دوحه بود و حذف اشرف غنی دردستورکارامریکا وپاکستان قرار داشت وصحنۀ خالی پس از غنی و خیزش های و قیام های نظامی و سیاسی علیه طالبان، از قبل درمحاسبه بود. اکنون طالبان از رهگذرحکومت داری و مشروعیت دربن بست افتاده و «حکومت همه شمول» کماکان خواست رهبران سیاسی و قومی و جامعۀ بین المللی عنوان می شود. پس از غنی، نوبت زعامت به حضرت زاخیلوال داده شده است، اما با یک فارمول متفاوت تر؛ این که رهبرنظام سیاسی برای ارگ کابل، این بارنه از واشنگتن، بلکه از قرارگاه راولپندی ومحفل جنرالان ارتش پاکستان منصوب می شود. سایۀ نادیدنی سخنان حضرت زاخیل وال، سراسر همین موضوع بود.

با پیشروی جبهه مقاومت ملی درسنگرهای نبرد، امکان دارد بخت زاخیل وال زودهنگام بشگفد و روزی از رسانه ها شنیده شود که مولوی هیبت الله، جهت ایجاد شرایط برای تشکیل حکومت همه شمول و دارای پایه های وسیع، محترم حضرت عمرزاخیل وال را به حیث رئیس الوزراء امارت اسلامی منصوب کرده است!