-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۹, شنبه

ذبیح الله مجاهد از حمله انتحاری جان به سلامت برد

 هفته  گذشته یک ‌انتحاری خود را دم خانه ذبیح اله مجاهد  رسانده بود تا سر فرصت پرخچه های ذبیح الله مجاهد را به هوا باد کند. 

بادیگارد های مجاهد متوجه خطر شده و به پیشواز خودش می روند و او را دربغل می گیرند تا خنثی کنند. در نتیجه کش و گیر، انفجاری روی می دهد که هردو بادیگارد مجاهد که هردو برادر همدیگر بودند کشته شده و تاسیسات دم خانه مجاهد تخریب شده است. 

از درز دادن این خبر به شدت جلوگیری شده است و اجساد دو بادیگارد را شبانه دفن کرده اند.