-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۳, پنجشنبه

مخفیگاه تسلیحاتی حکمتیار در فارم مرغ داری ریشخور

 

گزارش شده که گلبدین حکمتیار صد ها میل اسلحه و مقادیر مهمات را در منطقه ریش زیر زمین گور کرده است. 

گزارش می گودی که وی این همه سازوبرگ نظامی را تحت پوشش یک فارم مرغداری دربخشی از باغ شاهی سابقه مستتر کرده است. 

منبع اطلاعاتی مقاومت ملی خبر می دهد که شبکه حقانی از تحرکات حکمتیار مطلع است و امورات یومیۀ او را تحت نظر دارد. همین منبع می افزاید که سفر اخیر حکمتیار به عشق آباد به هدف انحصار خریداری و انتقال نفت از ترکمنستان بوده است. امکان شراکت نظامیان پاکستان درین پروژه دور از امکان نیست و درین باره اطلاع بیشتری نرسیده است. حکمتیار به اقداماتی دست یازیده که نشان می دهد وی مایل است پسر خود حبیب الرحمان را درکارهای کلان تجارتی وارد صحنه کند. هم اکنون چند شرکت درترکیه و عربستان دراختیار حبیب الرحمان قرار دارد. 

امکان تصادم بین شبکه حقانی و حکمتیار بیشتر شده است.