-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۲, شنبه

طعنۀ دختردلاور شمالی به بی غیرت های پول خور شمالی

 بانویی که با نشر ویدئو، طالبان حوزۀ 11 کابل را به شکستن حریم خانه، دست اندازی به عفت و شکنجه اش متهم کرد، شجاعت تاریخی و بی سابقه از خود نشان نداد. مهم ترین زخم زبانی را به بی غیرت ها و دزدان گردن کلفت و فراری شمالی حواله داد که تا کنون هیچ واکنشی از خود نشان نداده اند. 

نهاد های سیاسی کشورهای خارجی، حداکثر مدال ها، القاب و الواح قهرمانی و افتخار را معمولاً به زبان بیکاره، وند باز، مزدور و مانکن سیاسی اعطا می کنند. من فکر می کنم که تجاوز به شخصیت یک زن درکابل آن هم از سوی «طالبان کرام» خشم جهشی مردم را سبب خواهد شد و درخت انتقام را شتابان به باروری خواهد نشاند.