-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۳, چهارشنبه

یک جاسوس خطرناک دیگر را بشناسید

 


 یکی دیگر از جاسوس های شبکه حقانی در کنار حمید خراسانی، فردی است به نام  حشمت شمال ( نفرپکول دارسمت راست) که جوان های شمالی و پنجشیر را در کابل به دست طالب ها داده است.

حشمت شمال و چندین تن دیگر که افراد گروپ حمیدخراسانی بودند و به نام فعالین مدنی و سیاسی معرفی شده بودند، از دو سال به این سو، به شبکه حقانی حذب شده بودند. 

همه اعضای این گروپ از طرف انجنیر ثناءالله که حالا به نام شهاب المهاجر از سوی امریکا تحریم شده، حمایت مالی هم می‌شدند.

در حال حاضر  حشمت شمال بحیث مُهره فعال استخباراتی شبکه حقانی فعالیت دارد و مکان  تمام سرگروپ های امان الله گذر را شناسایی کرده و آن ها را به طالبان فهرست داده است.