-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۱, دوشنبه

اعلام رسمی تابوت سازی فرهنگی

 دستور هشت ماده‌ای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رسانه‌ها:

1 رسانه‌ها، سریال‌های که در آن زنان نقش بازی کرده اند را نشر نکنند.

2 نشر برنامه‌های طنزی و کمیدی که در آن افراد تحقیر می‌شوند، ممنوع است. 

3 نشرفلم‌ها  و ویدیوهای که عورت زن را نمایان میکند، ممنوع است.

4 فلم‌های داخلی و خارجی که مخالف شریعیت و اصول افغانی است، ممنوع. 

5- خبرنگاران زن باید حجاب اسلامی را مراعات کنند.

6- پخش سریال ها و برنامه‌های که نقش صحابه و انبیا در آن است، ممنوع

7 - تلویزیون ها باید فلم های مخالف شریعت پخش نکنند.

8 -
رسانه‌ها از نشر  برنامه‌ها و سریال‌های که در آن به دین  و کرامت انسای توهین شده است، خودداری کنند.