-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۱, دوشنبه

معاون والی پنجشیر کشته نشده است

گزارش تازه مشعر است که معاون والی طالبان درپنجشیر کشته نشده است. وی چند روز پیش طی مشاجره لفظی با قوماندان مالک عبدالله خیلی در جریان کش و گیر و مشت و لگد زخمی شده بود. وی اکنون بهتر شده و به وظیفه برگشته است.