-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۵, سه‌شنبه

این گره به شکل دیگری باز خواهد شد

حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در کابل گفت: 

زمینه‌های خوبی برای کار وجود دارد، ما امیدوار هستیم که در افغانستانی که به دست خود مردم افتاده، یک حکومت مقتدری شکل بگیرد که خواسته همه مردم باشد.

امیرخان متقی وزیرخارجه طالب، درگفت وگو با یک رسانه اردو زبان گفت: در دولت جدید در افغانستان همه کارمندان پایین رتبه و بلند رتبه دولت پیشین که تعدادشان حدودا به ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد، حضور دارند. اگر جهان قبول کرده بود که دولت پیشین فراگیر است پس چرا دولت ما را فراگیر نمی‌داند؟ اگر منظورشان از فراگیر بودن حضور قبایل است، دولت ما همه اقوام و قبایل را دارد. اگر منظورشان حضور نمایندگان ولایت هاست، ما وزیرانی از پنجشیر، بدخشان، فاریاب، قندهار، ننگرهار و کابل داریم.