-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۶, یکشنبه

کاسپارف نابغه ی شطرنج دنیا در بازی شطرنج به یک آماتور باخت❗

همه تعجب کردند و علت را جویا شدند: 

او گفت اصلاً در بازی با او نمیدانستم که آماتور است، برای این با هر حرکت او دنبال نقشه ای که در سر داشت بودم. گاهی به خیال خود نقشه اش را خوانده و حرکت بعدی را پیش بینی میکردم. اما در کمال تعجب حرکت ساده دیگری میدیدم.

تمرکز میکردم که شاید نقشه جدیدش را کشف کنم، آنقدر در پی حرکت های او بودم که مهره های خودم را گم کردم.

بعد که مات شدم فهمیدم حرکت های او از سر بی مهارتی بود.

بازی را باختم اما درس بزرگی گرفتم.

«تمام حرکت ها از سر حیله و نقشه نیست آنقدر فریب دیده ایم و نقشه کشیده ایم که حرکت صادقانه را باور نداریم و مسیر را گم میکنیم و می بازیم !!!»

بزرگ ترین اشتباهی که ما آدمها در رابطه‌های مان می‌کنیم این است که: نیمه می‌شنویم، یک چهارم می‌فهمیم، هیچی فکر نمی‌کنیم، و دو برابر واکنش نشان می دهیم...

ازرخنامه میرویس صدیقی