-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۷, پنجشنبه

تشدید جنگ در اندراب و پنجشیر


 از جبهه نبرد دراندراب خبر رسیده است که دو جوان برومند – عزیزالله سنگین و امان الله حکیمی از خانواده با نفوذ حاجی سنگی ولسوال پیشین شهرستان خوست وفرنگ درنبرد با طالبان جان باخته اند. پسر دیگر حاجی سنگین بریالی سنگین نیروهای جبهة مقاومت ملّی به رهبری احمد مسعود را در شهرستان خوست و فرنگ رهبری می‌کند.  وی درگذشته از فرماندهان یک واحد کوماندویی ارتش بود که در جنگ با طالبان آبدیده شده است. 

یورش طالبان در قریة چرخ فلک درهم کوفته شده و در روستای خوش دره نیز سه روز پیش نبرد های سنگینی درجریان بود. فرمانده منطقه بریالی سنگین است. سه تن دیگر هریک برادرش عزیزالله سنگین دانش آموخته دانشگاه پونه هندوستان، امان الله حکیمی پسرعمویش تحصیل یافته اکادمی نظامی مارشال فهیم و چند تن دیگر درین نبرد ها زخمی شده اند. مقاومت تاریخی اندراب ها عقبۀ استواری را برای سنگرگاه های پنجشیر ایجاد کرده است. 

نقاط ضربه، منطقه عنابه و خاواک است. 

حمله، ضربه و زخم زنی برنیروهای اجنبی در روستای گلزنگر، حصارک، رخه، سنگانه و بازارک پنجشیر درحال گسترش است. 

ظرف یک هفته 20 طالب درنواحی مختلف پنجشیر کشته و زخمی شده اند. اکثر کشته شده های طالبان از ولسوالی های صافی کوت، اسقلان، گورتیپه، ولایت کندز شامل پشتون ها و ترکمن ها بوده اند. 

شمار کشته های ترکمن 8 نفر، پشتون 10 نفر و دو تن ترکمن درجمله اسرا دیده می شوند. یک تانک با هفت سرنشین منهدم شده است.