-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۳۰, یکشنبه

فیض الله جلال، رهبرمقاومت مدنی درکابل


جسارت تاریخی استاد فیض الله جلال همه را شوکه کرد

استاد یعقوب یسنا

 استاد جلال به چند مورد اساسی اشاره کرد:

۱- مردم در کابل با مقامات ط‌البان افهام و تفهیم نمی‌توانند. ط‌البان زبان مردم را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند زبان مردم را بدانند. حکومت باید برای مردم باشد. 

۲- مردم امنیت ندارد. از نداشتن امنیت درحال فرار است. حکومت برای امنیت مردم باید باشد.

۳- مردم نان و شغل ندارد. از گرسنگی و بی‌کاری در حال فرار است. حکومت باید برای مردم شغل و آسایش بیاورد. 

۴- منافع ملی و مردم باید بر منافع گروهی و... اهمیت داشته باشد، اما ط‌البان منافع ملی و مردم را درک نمی‌کنند و منافع گروهی، مذهبی و قومی خود را بر منافع ملی و مردم ترجیح می‌دهند. 

۵- حکومت‌داری بدون روابط سیاسی با کشورهای منطقه و جهان ممکن نیست، اما طالبان درکی از روابط سیاسی با کشورهای منطقه و جهان ندارد. بنابراین فاجعه‌ی بشری خطرناکی در افغان‌ستان در راه است. 

۶- حکومت ط‌البان بنابه انگیزه‌ی قومی غنی و منافع پاک‌ستان روی‌کار آمده است، نمی‌تواند فراگیر باشد. 

#یادداشت: استاد جلال این سخنان را برای حمایت از سرنوشت جمعی مردم افغان‌ستان با شجاعت و واقع‌بینانه بیان کرد. مردم نان، امنیت و شغل ندارد. فاجعه‌ای خاموش درحال بلعیدن زندگی وسرنوشت مردم است. ط‌البان تا به مردم نان، شغل و امنیت بیاورند، به مردم برچسپ کمونیست و کافر می‌زنند، برای این‌که چرا بحث امنیت، شغل و نان را مطرح می‌کند. استاد جلال غیر از نان، شغل و امنیت مردم چیزی نگفت، اما نماینده‌ی ط‌البان به استاد جمال می‌گوید: کمونیست.