-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۸, سه‌شنبه

حملۀ تفنگداران طالب برخانۀ حاجی سلطان پنجشیری

چنان که درعکس می نگرید، روز های اول سقوط پنجشیر، حاجی سلطان با خبرگزاری سپاه پاسداران ایران ( تسنیم) درپنجشیر مصاحبه داشت. 

سرانجام دو شب پیش، ده ها تن از طالبان وحشی از درو کلکین های خانه اش در کابل بالا رفته و محشری از خوف برپا کردند. 

آن ها حاجی سلطان را ربودند.