-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۴, جمعه

آیا غنی به امریکا برده شده؟

اشاره: اگر این خبر درست ثابت شود، یک اتفاق تاریخی عبرت انگیز و جالب پیش آمده است.

 با سلام!

اطلاعات دقیق و موثق نزد من وجود دارد که مقامات امریکایی اشرف غنی را با یک تعداد از همکارانش از ابوظبی جهت معلومات و تحقیقات بیشتر به امریکا انتقال داده اند.

نا گفته نماند که در میان کسانی که با اشرف غنی به امریکا انتقال داده شده است؛ فضلی نمی باشد بلکه فضلی به سویدن رفته است.

پیوند خبر: سروراحمد زی معاون شورای امنیت ملی حکومت غنی این ادعا را که غنی به امریکا برده شده، رد کرد.